Projects Videos About Contacts NL EN

Curriculum Vitae Dirk Coopman

1979 afgestudeerd als architect aan het S.H.I.A.S (Stedelijk Hoger Instituut voor Architectuur & Stedenbouw te Gent) met grote onderscheiding (85%). Bij de proclamatie werd de driejaarlijkse prijs Baron Audoor overhandigd die gegeven wordt aan de meest verdienstelijke student van de laatste drie jaren.

Gelijktijdig met de architectuurstudies werd stedenbouw gestudeerd. Deze aanvullende studierichting duurde twee jaar. In beide jaren werd grote onderscheiding behaald.

Reeds op 24-jarige leeftijd werd atelierbegeleiding gegeven aan het 4 jaar ir. architectuur KU Leuven in het kader van een doctoraat in de architectuur.

1984 Oprichting «Architectenbureau Dirk Coopman».

Sedert 1992 geeft Dirk Coopman het hoofdvak «architectuurontwerpen» aan de KU Leuven.

Meerdere jaren actief lid van I.L.A.U.D (International laboratory of Architecture and Urban Design o.l.v. Giancarlo Di Carlo, ism. Peter Smitson e.a.). Gedurende drie jaren werd samen met deze «Team Ten» leden de thematiek «Reading and Design of the Physical Environment» geparticipeerd.

Dirk Coopman heeft tevens als visiting professor het hoofdvak «Architectuurontwerp» gegeven aan de universiteiten van Urbino (It), Lund (SW) en Rennes (Fr).

Vanaf 2005 tevens lid van de Departementale raad van de KU Leuven afdeling architectuur.

Sedert 2005 lid van het Onderzoeks-Platform Kunsten (OPK) Associatie KUL.

D.d. 2014 wordt vormgegeven aan een academische ontwerpbureau welke een team van juristen, economen en economische geografen omvat.

Samen met advocate Griet Cnudde werd een strategisch adviesbureau voor ruimtelijke ordening opgericht welke besturen adviseert. Goede ruimtelijke ordening en creatie van kwalitatieve openbare ruimten is daar het professioneel en maatstchappelijk doel.

Stedenbouw en kwalitatieve architectuur gaan immers meer dan eens hand in hand met juridische stedebouwkundige optimalisaties.

Vanaf 2016 werd de leerstoel «vormgevingsprincipes van de architectuur» opgericht en gedoceerd door Dirk Coopman. «Vormgevingsprincipes van de architectuur» werd aan het curriculum van de masters in de architectuur KU Leuven toegevoegd.

Het architectenbureau bouwt en verbouwt gebouwen van diverse omvang, complexiteit, energetische en ecologische doelstellingen, variërend van woningen, commerciële gebouwen, kantoorgebouwen, sociale woningbouw en groepswoningbouw met stedenbouwkundige impact.

Architectuur op stedenbouwkundige schaal en stedenbouw op architecturale schaal vormen in toenemende mate de focus van het architectenbureau.

Optimaliseren van stadscentra, openbare ruimten, mobiliteit, herdefiniering van steenwegen en ringlanen, gedetailleerd ontwerp van publieke ruimten, parken en groene linten zijn welkome uitdagingen. Stedenbouw gezien vanuit de architecturale schaal verkrijgt toenemend belang in de praktijk van het bureau.

De laatste twintig jaar werd het laureaatschap bekomen in evenzovele belangrijke architectuur- en stedenbouwkundige wedstrijden.

Op 17 november 2001 werd de prestigieuze driejaarlijkse prijs voor stedenbouw van de «Academie Royale des sciences, des lettres & des beaux-arts» behaald.

In 2022 werd een belangrijke internationale stedenbouwkundige prijs bekomen; «Rethinking the future» met het ontwerp «Brussels Capital of Europe». Diverse realisaties waarover meer dan honderd publicaties tonen de relatie aan met de architectuuractualiteit. (zie publicaties).

Tentoonstellingen

1984—1985 In het kader van een selectie voor de Eternitprijs: tentoonstellingen in Brussel, Amsterdam, Bonn, Rome
1986 Tentoonstelling in het kader van "Architectuur als buur". Sint Pieters Abdij Gent
1986 Tentoonstelling naar aanleiding van de poorten van het Filmgebeuren. Gent
1990
Handelsbeurs te Antwerpen: "Speculatieve werkelijkheid"
Speculatieve werkelijkheid
1990 "Deconstructie" VUB
1991
"Unbuilt Belgium" — Fondation Architecture. Laureaat "Unbuilt Belgium"
Unbuilt Belgium
1993 "La Fornace" Urbino. Met verslaggeving op Italiaanse TV
1994
Tentoonstelling en voordracht "Intercity" University Lund Sweden. Openingsvoordracht gegeven naar aanleiding van het dertigjarige bestaan van de architectuurfaculteit Lund (Sweden)
Intercity
1995 "Het Mas" (museum aan de stroom) Hessenhuis Antwerpen
1999 "Care Project" Tongeren Kanunnikenhof.
1999 Tentoonstelling Laureaten Justitiepaleis. Gerechtsgebouw te Gent.
2000
Trillenium Expo: "Aporieën van het wonen" Basiliek Van Koekelberg Brussel
Aporieën van het wonen
2000
"Le fil Rouge" Rectoraat Louvain La Neuve
Le fil Rouge
2001
"250 jaar architecten" Museum voor sierkunst en Karmelieten klooster Gent
250 jaar architecten
2002 "Twee bruggen" Administratief Centrum Gent
2003
Ontwerpwedstrijd VAC Leuven. Auditorium Twee Bronnen Leuven
Ontwerpwedstrijd VAC Leuven. Auditorium Twee Bronnen Leuven
2004
"Zuurstof voor de Brugse Poort" Wijkbibliotheek Brugse Poort
Zuurstof voor de Brugse Poort Wijkbibliotheek Brugse Poort
2005 "Grasduinen in de projectontwerpen van de Open Oproepen" VAC te Hasselt.
2007 "Vlaams adminsitratief centrum te Leuven: Een Vlaams huis" Organisatie Stad en Architectuur te Leuven.
2009 "Academie voor muziek en dans te Dilbeek"
2010 "Ten Radicals" Cultuurcentrum Strombeek (Dirk Coopman en Lode Janssens beslissen om gegronde reden een maand voor de opening niet te particperen)
2012 Sociale Woningbouw "Déstigmatiser le Logement Social"
2014 "Architectuur aan Zee" — Foyer cc De Grote Post
2015 "Grand Prix d´ Architecture de Wallonie" in het MICX — Mons
2018 "The future is Now" — Campus Gent KU Leuven — Omtrent de intunneling van snelwegen doorheen Stad Gent
2022 "Rethinking the Future" — RTF Award Urban Design — New Delhi (IND)

Nationale en internationale onderscheidingen

1991 Laureaat "Unbuilt Belgium"
1999
Laureaat internationale Justitiepaleis Gent
Laureaat internationale Justitiepaleis Gent
1999 Laureaat internationale Archeologisch museum Tongeren
1999
Laureaat Administratief centrum Rijksdienst voor Pensioenen (Brussel)
Laureaat Administratief centrum Rijksdienst voor Pensioenen
2000
Laureaat site Ramen Gent
Laureaat site Ramen Gent
2001
Laureaat Museum Complex Zwijgershoek (Sint-Niklaas)
Laureaat Museum Complex Zwijgershoek
2001 Prix Ernest Acker
2001
Laureaat "Twee bruggen" Gent
Twee bruggen
2001
Driejaarlijkse Prijs Stedenbouw met inzending "Intercity" 2001 Academie Royale des sciences, des lettres & des beaux-arts de Belgique
Intercity
2002
Laureaat internationale architectuuwedstrijd Vlaams administratief Centrum Leuven
Vlaams administratief Centrum Leuven
2002
Laureaat Site oude Vissershaven Zeebrugge
Laureaat Site oude Vissershaven Zeebrugge
2003—2004 Laureaat sociale woningbouw en omgevingsaanleg te Kruishoutem in het kader van de "Open Oproep" van de bouwmeester
2006 Laureaat School te Lennik
2007 Laueaat internationale architectuurwedstrijd Site Brugsepoot te Gent
2009 Laureaat internationale architectuurwedstrijd Academie voor muziek, woord en dans te Dilbeek
2010 Laureaat internationale architectuurwedstrijd Vesalius Intstituut Gent
2015 Laureaat "Grand Prix d´ Architecture de Wallonie 2015"
2022 Tweede prijs Internationale Stedenbouwkundige Wedstrijd "Rethinking the Future"