Projects About Contacts NL EN

Witte Steen
2017 / Jozef II laan — Regentlaan — Kunstlaan

Het architecturaliseren van de natuur geeft plezier en vertrouwen in het partnerschap natuur versus architectuur.
Inventive stedenbouw in nauwe samenhang met de natuur vormt attractieve publieke ruimten.
Het architecturaal vormgeven van een plein met groen kent het genieten als doel.
Stedenbouw op architecturale schaal vormt samen met de natuur de essentie van de openbare ruimte.
Oxford proves that grass in the city, grass between buildings, grass in squares is good for the intellect.
Architecturale objecten om de natuur te accentueren zijn het antoniem van groen om de architectuur te verbergen.
Het architecturaliseren van de natuur geeft plezier en vertrouwen in het partnerschap natuur versus architectuur.
Inventive stedenbouw in nauwe samenhang met de natuur vormt attractieve publieke ruimten.
Het architecturaal vormgeven van een plein met groen kent het genieten als doel.
Stedenbouw op architecturale schaal vormt samen met de natuur de essentie van de openbare ruimte.
Oxford proves that grass in the city, grass between buildings, grass in squares is good for the intellect.
Architecturale objecten om de natuur te accentueren zijn het antoniem van groen om de architectuur te verbergen.
Het architecturaliseren van de natuur geeft plezier en vertrouwen in het partnerschap natuur versus architectuur.
Inventive stedenbouw in nauwe samenhang met de natuur vormt attractieve publieke ruimten.
Het architecturaal vormgeven van een plein met groen kent het genieten als doel.
Stedenbouw op architecturale schaal vormt samen met de natuur de essentie van de openbare ruimte.