Projects About Contacts NL EN

Voetbalkantinne Burst
1983 / Burst (B)

Het lokale is de referentie bij het denken aan de gebouwde omgeving.
Het lokale en de architectuur vormen samen de kwaliteit van je woonomgeving, ook als je van elders komt.
Mensen en vrije tijd ontmoeten hun gemeenschappelijke kwaliteit in voorbeeldige lokale architectuur.
Sport, natuur en architectuur zijn eendrachtig sinds de Grieken, ze indiceren cultuur weg van het infrastructurele.
Een architecturale compositie groeit als meer er deel van uitmaakt. Hier dus ook de netten van het voetbalveld.
Het lokale is de referentie bij het denken aan de gebouwde omgeving.
Het lokale en de architectuur vormen samen de kwaliteit van je woonomgeving, ook als je van elders komt.