Projects About Contacts NL EN

Plan voor centrum Liedekerke
Gebouwen dienen (ook) om er publieke ruimte mee te vormen
2003 / Liedekerke

Dirk Coopman, architect, ruimtelijke ordening, Urban design, stedenbouw, , Architectuur, Liedekerke, verdichting, pleinen, parken, stadsvernieuwing, city planning, openbare ruimte, publieke ruimte, , omgevingsaanleg, hedendaagse pleinen, hedendaagse parken, stadsvernieuwing, city planning, centrum ontwikkeling, stadsontwikkeling, city development, openbare ruimte, publieke ruimte, Brussel, Capital of Europe, spatial planning, urban development, Architecture, environmental design, contemporary squares, contemporary parks, urban renewal, city planning, center development, urban development,  public space
Verdichting van dorpen, gemeenten en steden moet je zien vanuit het perspectief van "verbetering van de openbare ruimte" en geenszins als zoektocht tot het vinden van bouwgrond.
Dirk Coopman, architect, ruimtelijke ordening, Urban design, stedenbouw, , Architectuur, Liedekerke, verdichting, pleinen, parken, stadsvernieuwing, city planning, openbare ruimte, publieke ruimte, , omgevingsaanleg, hedendaagse pleinen, hedendaagse parken, stadsvernieuwing, city planning, centrum ontwikkeling, stadsontwikkeling, city development, openbare ruimte, publieke ruimte, Brussel, Capital of Europe, spatial planning, urban development, Architecture, environmental design, contemporary squares, contemporary parks, urban renewal, city planning, center development, urban development,  public space
Omhullingen en sterkere randen maken van amorfe stedelijke leegtes "stedenbouw op architecturale schaal".
Dirk Coopman, architect, ruimtelijke ordening, Urban design, stedenbouw, , Architectuur, Liedekerke, verdichting, pleinen, parken, stadsvernieuwing, city planning, openbare ruimte, publieke ruimte, , omgevingsaanleg, hedendaagse pleinen, hedendaagse parken, stadsvernieuwing, city planning, centrum ontwikkeling, stadsontwikkeling, city development, openbare ruimte, publieke ruimte, Brussel, Capital of Europe, spatial planning, urban development, Architecture, environmental design, contemporary squares, contemporary parks, urban renewal, city planning, center development, urban development,  public space
Negen nieuwe publieke ruimten worden aangereikt door een overdachte positionering van vijf gebouwen welke de ruimte waar men niet bouwt als doel kennen.
Dirk Coopman, architect, ruimtelijke ordening, Urban design, stedenbouw, , Architectuur, Liedekerke, verdichting, pleinen, parken, stadsvernieuwing, city planning, openbare ruimte, publieke ruimte, , omgevingsaanleg, hedendaagse pleinen, hedendaagse parken, stadsvernieuwing, city planning, centrum ontwikkeling, stadsontwikkeling, city development, openbare ruimte, publieke ruimte, Brussel, Capital of Europe, spatial planning, urban development, Architecture, environmental design, contemporary squares, contemporary parks, urban renewal, city planning, center development, urban development,  public space
Het begrijpen van de noodzakelijke eenheid van "stedenbouw op architecturale schaal" en "architectuur op stedenbouwkundige schaal" herdefinieert het domein en het vermogen van de architectuur.
Dirk Coopman, architect, ruimtelijke ordening, Urban design, stedenbouw, , Architectuur, Liedekerke, verdichting, pleinen, parken, stadsvernieuwing, city planning, openbare ruimte, publieke ruimte, , omgevingsaanleg, hedendaagse pleinen, hedendaagse parken, stadsvernieuwing, city planning, centrum ontwikkeling, stadsontwikkeling, city development, openbare ruimte, publieke ruimte, Brussel, Capital of Europe, spatial planning, urban development, Architecture, environmental design, contemporary squares, contemporary parks, urban renewal, city planning, center development, urban development,  public space
Verdichting van dorpen, gemeenten en steden moet je zien vanuit het perspectief van ‘verbetering van de openbare ruimte’ en geenszins als zoektocht tot het vinden van bouwgrond.
Dirk Coopman, architect, ruimtelijke ordening, Urban design, stedenbouw, , Architectuur, Liedekerke, verdichting, pleinen, parken, stadsvernieuwing, city planning, openbare ruimte, publieke ruimte, , omgevingsaanleg, hedendaagse pleinen, hedendaagse parken, stadsvernieuwing, city planning, centrum ontwikkeling, stadsontwikkeling, city development, openbare ruimte, publieke ruimte, Brussel, Capital of Europe, spatial planning, urban development, Architecture, environmental design, contemporary squares, contemporary parks, urban renewal, city planning, center development, urban development,  public space
Omhullingen en sterkere randen maken van amorfe stedelijke leegtes "stedenbouw op architecturale schaal".
Dirk Coopman, architect, ruimtelijke ordening, Urban design, stedenbouw, , Architectuur, Liedekerke, verdichting, pleinen, parken, stadsvernieuwing, city planning, openbare ruimte, publieke ruimte, , omgevingsaanleg, hedendaagse pleinen, hedendaagse parken, stadsvernieuwing, city planning, centrum ontwikkeling, stadsontwikkeling, city development, openbare ruimte, publieke ruimte, Brussel, Capital of Europe, spatial planning, urban development, Architecture, environmental design, contemporary squares, contemporary parks, urban renewal, city planning, center development, urban development,  public space
Negen nieuwe publieke ruimten worden aangereikt door een overdachte positionering van vijf gebouwen welke de ruimte waar men niet bouwt als doel kennen.
Dirk Coopman, architect, ruimtelijke ordening, Urban design, stedenbouw, , Architectuur, Liedekerke, verdichting, pleinen, parken, stadsvernieuwing, city planning, openbare ruimte, publieke ruimte, , omgevingsaanleg, hedendaagse pleinen, hedendaagse parken, stadsvernieuwing, city planning, centrum ontwikkeling, stadsontwikkeling, city development, openbare ruimte, publieke ruimte, Brussel, Capital of Europe, spatial planning, urban development, Architecture, environmental design, contemporary squares, contemporary parks, urban renewal, city planning, center development, urban development,  public space
Het begrijpen van de noodzakelijke eenheid van "stedenbouw op architecturale schaal" en ‘architectuur op stedenbouwkundige schaal’ herdefinieert het domein en het vermogen van de architectuur.
Dirk Coopman, architect, ruimtelijke ordening, Urban design, stedenbouw, , Architectuur, Liedekerke, verdichting, pleinen, parken, stadsvernieuwing, city planning, openbare ruimte, publieke ruimte, , omgevingsaanleg, hedendaagse pleinen, hedendaagse parken, stadsvernieuwing, city planning, centrum ontwikkeling, stadsontwikkeling, city development, openbare ruimte, publieke ruimte, Brussel, Capital of Europe, spatial planning, urban development, Architecture, environmental design, contemporary squares, contemporary parks, urban renewal, city planning, center development, urban development,  public space
Verdichting van dorpen, gemeenten en steden moet je zien vanuit het perspectief van "verbetering van de openbare ruimte" en geenszins als zoektocht tot het vinden van bouwgrond.
Dirk Coopman, architect, ruimtelijke ordening, Urban design, stedenbouw, , Architectuur, Liedekerke, verdichting, pleinen, parken, stadsvernieuwing, city planning, openbare ruimte, publieke ruimte, , omgevingsaanleg, hedendaagse pleinen, hedendaagse parken, stadsvernieuwing, city planning, centrum ontwikkeling, stadsontwikkeling, city development, openbare ruimte, publieke ruimte, Brussel, Capital of Europe, spatial planning, urban development, Architecture, environmental design, contemporary squares, contemporary parks, urban renewal, city planning, center development, urban development,  public space
Omhullingen en sterkere randen maken van amorfe stedelijke leegtes "stedenbouw op architecturale schaal".

Back to projects