Projects About Contacts NL EN

Sociale woningbouw "Tjolleveld"
Niet uniformiseren maar individualiseren
2010-2012 / Kruishoutem

Esthetische interferentie van twee architecturale objecten gaat niet over integratie, maar over compositie, die harmonieus kan zijn, maar zeker ook contrastrijk.
Contrast in de architectuur kan het andere object aura geven en als gevolg daarvan beiden samenvoegen in een onverbreekbare compositie.
Stedenbouw op architecturale schaal bewijst zijn waarde in de relatie tussen architecturale objecten.
De neutralisatie van het architecturale object is een goed begin om stedenbouw te worden.
Graafwerken voor funderingen bieden land om iets mee te doen.
Goede stedenbouw maakt speelgoed overbodig.