Projects About Contacts NL EN

Sociale woningbouw "Tjolleveld"
Niet uniformiseren maar individualiseren
2010-2012 / Kruishoutem

Schaduw, glinsterend licht, vogels, vredige gedachten: een groen stadsdak boven de hoofden verlicht de geest.
Stedenbouw ondersteunt de kunst van het zijn.
Geargumenteerde verscheidenheid is het kenmerk van een niet onverschillige compositie.
Waar één doelgericht volume de plaats waar niet gebouwd wordt centraal stelt werkt architectuur en stedenbouw als een.
Een reeks huizen kan esthetisch precies doen wat paleizen eeuwenlang konden doen door hun compositorische gebruik van de volledige lengte.
Architectonische objecten tot een compositie verbinden resulteert in meer dan de optelling van de afzonderlijke objecten.
Het voordeel van het niet dupliceren van een huis tot een rij van hetzelfde is dat het geheel resulteert in een compositie.
Aura verlenende architectuur bezit de intentie om de kwaliteit te verhogen van een naburige architectuur.
De levendige ruimte tussen twee afzonderlijke objecten is waar architectuur een stadsgezicht wordt.
Esthetische interferentie van twee architecturale objecten gaat niet over integratie, maar over compositie, die harmonieus kan zijn, maar zeker ook contrastrijk.