Projects About Contacts NL EN

Sociale woningbouw "Tjolleveld"
Niet uniformiseren maar individualiseren
2010-2012 / Kruishoutem

Aura verlenende architectuur bezit de intentie om de kwaliteit te verhogen van een naburige architectuur.
De levendige ruimte tussen twee afzonderlijke objecten is waar architectuur een stadsgezicht wordt.
Esthetische interferentie van twee architecturale objecten gaat niet over integratie, maar over compositie, die harmonieus kan zijn, maar zeker ook contrastrijk.
Architecturale objecten moeten wederzijds aura geven.
Contrast in de architectuur kan het andere object aura geven en als gevolg daarvan beiden samenvoegen in een onverbreekbare compositie.
Stedenbouw op architecturale schaal bewijst zijn waarde in de relatie tussen architecturale objecten.